PSHS Hymn

Philippine Science High 
Thou stands above with thy thoughts that lift 
And fit all thy sons with wings 
To lend us flight in the sowing of our gifts. 

O Philippine Science High 
Thy wisdom arms our youth 
As we reach for our dreams 
As we strive for our goals 
As we search for the untarnished truth. 

Philippine Science High 
The PSHS in us will grow 
And go as we wander o’er 
The crests and troughs of the sea of life that flows. 

O Philippine Science High 
Thy light our beacon be 
In our path through the world 
In our fight for the right 
In pursuit of a glorious thee. 

DOST Hymn

Dumating na ang bagong pag-asa
Ng ating bansang sinisinta
Ang DOST ay sumilang na
Lingkod ng bayan sa t’wina.

Pagtuklas ng bagong karunungan
Sa iba’t ibang uring agham
Ang mithii’y kasaganaan at kaunlaran
Ng ating Lipunan.

Ibandila ang kanyang sagisag
Ya’y tanda ng pagsisikap
Pagtupad ng ‘ting pangarap ay biyayang malalasap
Magpugay tayo ng sabay-sabay.

Mabuhay, mabuhay, ang DOST
Ang siyensiya’y sandigan ng maunlad na bayan
Layuni’y dakila at maipagkakapuri
Magkaisa ng dalangin para sa inang bayan.

Mabuhay, mabuhay, ang DOST
Ang siyensiya’y sandigan ng maunlad na bayan
Layuni’y dakila at maipagkakapuri
Magkaisa ng dalangin para sa inang bayan.