Isang mainit na pagbati sa inyong pagtatapos, Batch SIDLAK! 

Soar high Class 2022!